پروژه های دیتاسنتر و اتاق سرور 5

پروژه های دیتاسنتر و اتاق سرور

ساختمان یا فضایی که برای قرارگیری سیستم‌های کامپیوتری شبکه یا سرورها و سیستم‌های مرتبط مانند سیستم‌های مخابراتی و اجزای
کابل کشی شبکه ACTERO-3

کابل کشی شبکه

سرویس های مایکروسافت، طیف گسترده ای از خدمات را در زمینه شبکه شامل می شوند. پرساتک با داشتن تیمی مجرب از متخصصین مایکروس
پروژه های اکتیو شبکه 2

پروژه های اکتیو شبکه

سرویس های مایکروسافت، طیف گسترده ای از خدمات را در زمینه شبکه شامل می شوند. پرساتک با داشتن تیمی مجرب از متخصصین مایکروس
پشتیبانی و نگهداری پشتیبانی سرورها

پشتیبانی و نگهداری

سرویس های مایکروسافت، طیف گسترده ای از خدمات را در زمینه شبکه شامل می شوند. پرساتک با داشتن تیمی مجرب از متخصصین مایکروس
پروژه های مایکروسافتی Microsoft-Logo-PNG

پروژه های مایکروسافتی

سرویس های مایکروسافت، طیف گسترده ای از خدمات را در زمینه شبکه شامل می شوند. پرساتک با داشتن تیمی مجرب از متخصصین مایکروس
پروژه های مجازی سازی network virtualization-1

پروژه های مجازی سازی

سرویس های مایکروسافت، طیف گسترده ای از خدمات را در زمینه شبکه شامل می شوند. پرساتک با داشتن تیمی مجرب از متخصصین مایکروس