آرشیو برای دسته بندی: سخت افزار

دسته بندی سیستم های پردازشی

دسته بندی سیستم های پردازشی به صورت زیر تقسیم بندی می شوند: (Complex instruction set computing (CISC در این دسته بندی سیستم های پردازشی معمولا یک inst...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک