آرشیو برای: راه حل، شبکه، دیتاسنتر، اتاق سرور

5

پروژه های دیتاسنتر و اتاق سرور

ساختمان یا فضایی که برای قرارگیری سیستم‌های کامپیوتری شبکه یا سرورها و سیستم‌های مرتبط مانند سیستم‌های مخابراتی و اجزای
تعدادی از پروژه های پرساتک