بایگانی برای برچسب: استفاده از TFIDF

استفاده از زبان برنامه نویسی java برای استخراج ۲۳ویژگی header و body پست الکترونیکی (قسمت اول)

Smadi و همکارانش  اعتقاد داشتند که بیشتر راه حل­ هایی که برای حملات فیشینگ ارائه شده است میزان مثبت کاذب بالا و میزان دقت یا accuracy پایینی دارند. بی...

بیشتر بخوانید 0

استفاده از الگوریتم کلاس بندی Bayesian برای تشخیص پست های الکترونیکی spam

Sunil B. Rathod و Tareek M. Pattewar با استفاده از الگوریتم کلاس بندی Bayesian راه حلی را برای تشخیص­  پست­های الکترونیکی spam ارائه داده ­اند. تعریفی...

بیشتر بخوانید 0

انتخاب ویژگی های ترکیبی با استفاده از TFIDF و تئوری rough set در کلاس بندی پست های الکترونیکی اسپم

Masurah Mohamad و همکارانش آزمایشی را طراحی کردند تا تاثیر انتخاب ویژگی­ های ترکیبی با استفاده از TFIDF و تئوری rough set را در کلاس بندی­ های­  پست­ه...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک