بایگانی برای برچسب: تکنیک ocr

انتخاب ویژگی های ترکیبی با استفاده از TFIDF و تئوری rough set در کلاس بندی پست های الکترونیکی اسپم

Masurah Mohamad و همکارانش آزمایشی را طراحی کردند تا تاثیر انتخاب ویژگی­ های ترکیبی با استفاده از TFIDF و تئوری rough set را در کلاس بندی­ های­  پست­ه...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک