بایگانی برای برچسب: متد string-to-word-vector

استخراج ویژگی های مفید با استفاده از یادگیری ماشین در حملات ایمیل های اسپم

Shrawan Kumar Trivedi یک مدلی را برای کلاس بندی­ حملات ایمیل های اسپم ارائه کرده ­اند که بیشتر متد­های کلاس بندی را در بر خواهد گرفت . هدف آنها از ­ای...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک