بایگانی برای برچسب: information security center

مرکز امنیت اطلاعات (SOC)

یکی از قسمت های مهم در شبکه های کامپیوتری مرکز  امینت اطلاعات یا (SOC(security operations center می باشد که رخداد های امنیتی را رصد می کند.نقش هایی مث...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک