بایگانی برای برچسب: System hacking

System hacking چیست؟

در این فاز مهاجم بعد از جمع آوری اطلاعات  از انواع تکنیک های مختلف برای نفوذ به سیستم استفاده می کند برای مثال با استفاده از password cracking می توان...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک