بایگانی برای برچسب: vCenter Server

بررسی محصولات VMware (قسمت پنجم)

در بخش های قبل به اختصار در رابطه با معرفی محصولات VMware در دو بخش توضیح دادیم. VSA Cluster Architecture معماری VSA شامل physical servers است که  دار...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک