آرشیو برای: مایکروسافت، شبکه، نرم افزار

Microsoft-Logo-PNG

پروژه های مایکروسافتی

سرویس های مایکروسافت، طیف گسترده ای از خدمات را در زمینه شبکه شامل می شوند. پرساتک با داشتن تیمی مجرب از متخصصین مایکروس
تعدادی از پروژه های پرساتک