آرشیو برای: پشتیبانی، نگهداری

پشتیبانی سرورها

پشتیبانی و نگهداری

سرویس های مایکروسافت، طیف گسترده ای از خدمات را در زمینه شبکه شامل می شوند. پرساتک با داشتن تیمی مجرب از متخصصین مایکروس
تعدادی از پروژه های پرساتک