بایگانی برای برچسب: آناتومی باج افزار ها

باج افزار ها (قسمت پنجم)

پشتیبان گیری از سیستم نداشتن یک backup از سیستم و یا فایل ها، مدیران شبکه را در برابر باج افزار ها بسیار آسیب پذیر می کند به دلیل اینکه زمانی که باج ا...

بیشتر بخوانید 0

باج افزار ها (قسمت اول)

به گونه ای از بد افزار ها که دسترسی قربانی به سیستم را محدود می کند و در ازاء آن از قربانی درخواست باج می کند. باج افزارها از طریق مختلف می توانند گست...

بیشتر بخوانید 1
تعدادی از پروژه های پرساتک