بایگانی برای برچسب: استفاده از مدل n-gram

استفاده از مدل n-gram برای تشخیص پست های الکترونیکی مخرب

M. Darling و همکارانش یک مدل n gram برای کلاس بندی آدرس­های مخرب URL در حملات فیشینگ توسعه دادند. وبه میزان دقت ۹۹٫۱ درصد و نرخ مثبت کاذب به میزان۰٫۴د...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک