بایگانی برای برچسب: انواع تقسیم بندی شبکه

تقسیم بندی شبکه های کامپیوتری از نظر نوع اتصالات شبکه

4

در مقاله قبل در خصوص اهمیت شبکه در توسعه کسب و کار خود صحبت کرده و به تشریح انواع شبکه پرداختیم . با انواع تقسیم بندی های شبکه آشنا شدیم . همچنین در خصوص تقسیم بندی بر اساس محدوده جغرافیایی صحبت کردیم . حال در این مقاله تقسیم بندی شبکه از نظر اتصالات شبکه را بررسی می کنیم.

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک