بایگانی برای برچسب: ایمیل های اسپم

استفاده از زبان برنامه نویسی java برای استخراج ۲۳ویژگی header و body پست الکترونیکی (قسمت دوم)

در قسمت قبل به طور کلی مدل را معرفی کردیم  که می توانید از این لینک آن را بررسی کنید و در این قسمت ویژگی ها و نتایج به دست آمده را تشریح خواهیم کرد. آ...

بیشتر بخوانید 0

استفاده از زبان برنامه نویسی java برای استخراج ۲۳ویژگی header و body پست الکترونیکی (قسمت اول)

Smadi و همکارانش  اعتقاد داشتند که بیشتر راه حل­ هایی که برای حملات فیشینگ ارائه شده است میزان مثبت کاذب بالا و میزان دقت یا accuracy پایینی دارند. بی...

بیشتر بخوانید 0

انتخاب ویژگی های ترکیبی با استفاده از TFIDF و تئوری rough set در کلاس بندی پست های الکترونیکی اسپم

Masurah Mohamad و همکارانش آزمایشی را طراحی کردند تا تاثیر انتخاب ویژگی­ های ترکیبی با استفاده از TFIDF و تئوری rough set را در کلاس بندی­ های­  پست­ه...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک