بایگانی برای برچسب: باج افزار ها

باج افزار ها (قسمت پنجم)

پشتیبان گیری از سیستم نداشتن یک backup از سیستم و یا فایل ها، مدیران شبکه را در برابر باج افزار ها بسیار آسیب پذیر می کند به دلیل اینکه زمانی که باج ا...

بیشتر بخوانید 0

باج افزار ها (قسمت چهارم)

در قسمت قبل به توضیح قفل کردن سیستم توسط باج افزار پرداختیم . dynamic DNS این سرویس به domain کمک می کند تا به طور منظم آدرسIP خود را تغییر دهد. این س...

بیشتر بخوانید 0

باج افزار ها (قسمت سوم)

در قسمت قبل به توضیح باج افزار ها در رمز گذاری فایل ها پرداختیم و در این قسمت قفل کردن سیستم توسط باج افزار را توضیح خواهیم داد در این متد باج افزار ب...

بیشتر بخوانید 1
تعدادی از پروژه های پرساتک