بایگانی برای برچسب: باج افزار چیست

باج افزار ها (قسمت پنجم)

پشتیبان گیری از سیستم نداشتن یک backup از سیستم و یا فایل ها، مدیران شبکه را در برابر باج افزار ها بسیار آسیب پذیر می کند به دلیل اینکه زمانی که باج ا...

بیشتر بخوانید 0

باج افزار ها (قسمت دوم)

در قسمت قبل به توضیح باج افزار پرداختیم و آناتومی آنرا تشریح کردیم. در این قسمت رمز گذاری فایل ها  را  برای شما تعریف خواهیم کرد. رمز گذاری فایل ها  ب...

بیشتر بخوانید 2

باج افزار ها (قسمت اول)

به گونه ای از بد افزار ها که دسترسی قربانی به سیستم را محدود می کند و در ازاء آن از قربانی درخواست باج می کند. باج افزارها از طریق مختلف می توانند گست...

بیشتر بخوانید 1

باج افزار CTB locker

Rhyme Upadhyaya و همکارانش  بر روی باج افزار CTB locker مطالعه کردند این باج افزار برای پرداخت باج از bitcoin و برای جلوگیری از شناسایی از شبکه TOR اس...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک