بایگانی برای برچسب: باج افزار CTB locker

باج افزار ها (قسمت پنجم)

پشتیبان گیری از سیستم نداشتن یک backup از سیستم و یا فایل ها، مدیران شبکه را در برابر باج افزار ها بسیار آسیب پذیر می کند به دلیل اینکه زمانی که باج ا...

بیشتر بخوانید 0

باج افزار CTB locker

Rhyme Upadhyaya و همکارانش  بر روی باج افزار CTB locker مطالعه کردند این باج افزار برای پرداخت باج از bitcoin و برای جلوگیری از شناسایی از شبکه TOR اس...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک