بایگانی برای برچسب: حملات فیشینگ

استفاده از مدل n-gram برای تشخیص پست های الکترونیکی مخرب

M. Darling و همکارانش یک مدل n gram برای کلاس بندی آدرس­های مخرب URL در حملات فیشینگ توسعه دادند. وبه میزان دقت ۹۹٫۱ درصد و نرخ مثبت کاذب به میزان۰٫۴د...

بیشتر بخوانید 0

حملات فیشینگ (قسمت دوم)

در قسمت اول مقاله حملات فیشینگ به بررسی انواع حملات فیشینگ و بعضی از تکنیک های آن پرداختیم. حال در این قسمت تکنیک های دیگری از این حملات فیشینگ را معر...

بیشتر بخوانید 0

حملات فیشینگ ( قسمت اول)

سازمان­های دولتی، خصوصی و حتی اشخاص برای ارتباط با یکدیگر از پست الکترونیکی استفاده می­کنند. با توجه به افزایش استفاده از پست الکترونیکی در ارتباطات، ...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک