بایگانی برای برچسب: راهکاری های ویدئو کنفرانس

تجهیزات ویدئو کنفرانس Logitech Smart Dock

Logitech Smart Dock یکی از تجهیزات امن ویدئو کنفرانس است که برایSkype Room System طراحی شده است این سیستم به صورت یک سیستم کنترلی AV  است و به سادگی م...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک