بایگانی برای برچسب: پرداخت باج از bitcoin

باج افزار CTB locker

Rhyme Upadhyaya و همکارانش  بر روی باج افزار CTB locker مطالعه کردند این باج افزار برای پرداخت باج از bitcoin و برای جلوگیری از شناسایی از شبکه TOR اس...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک