بایگانی برای برچسب: کابل کشی

استانداردهای کابل کشی (قسمت دوم)

در مقاله پیشین بخش اول استاندارد های کابل کشی را معرفی کردیم. ساختار کابل کشی مراکز داده شکل زیر عملکرد المان های مختلف سیستم کابل کشی در یک مرکز داده...

بیشتر بخوانید 0

استانداردهای کابل کشی (قسمت اول)

می خواهیم در این قسمت استاندارد کابل کشی ( TIA  یا Telecommunications Industry Association ) را معرفی کنیم که سعی کرده تمام جوانب طراحی را در نظر بگیر...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک