بایگانی برای برچسب: کارایی نرم افزار Zabbix

نرم افزار Zabbix

با کمک نرم افزار Zabbix می توان هزاران سرور، ماشین مجازی و ابزارهای شبکه را مانیتور کرد. نرم افزار Zabbix رابط تحت وب امنی دارد و می تواند به صورت خود...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک