بایگانی برای برچسب: bayesian analysis

استفاده از الگوریتم کلاس بندی Bayesian برای تشخیص پست های الکترونیکی spam

Sunil B. Rathod و Tareek M. Pattewar با استفاده از الگوریتم کلاس بندی Bayesian راه حلی را برای تشخیص­  پست­های الکترونیکی spam ارائه داده ­اند. تعریفی...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک