بایگانی برای برچسب: emumeration

emumeration چیست؟

در این فاز مهاجم با سیستم ارتباط فعال برقرار می کند تا اطلاعات بیشتری از هدف جمع آوری کند و از این اطلاعات برای شناسایی نقاط ضعف سیستم برای حمله کردن ...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک