بایگانی برای برچسب: Malware

Trojan چیست ؟

در این مقاله می خواهیم بگوییم Trojan چیست ؟ تروجان ها نوعی malware یا بد افزار هستند که در سیستم قربانی نفوذ می کنند و عملکرد خود را به صورت قانونی نش...

بیشتر بخوانید 0

Malware چیست؟

Malware یک نرم افزار مخرب است که سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد و به آن آسیب می زند و به کسی که آن را ایجاد کرده است امکان دسترسی به سیستم را می دهد. ...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک