بایگانی برای برچسب: multi agent systems

طراحی سیستم Multi agent/Multi objective برای تامین خدمات در Vehicular Cloud

در این مقاله درباره طراحی سیستم Multi agent/Multi objective برای تامین خدمات در Vehicular Cloud خواهیم گفت که با افزایش برنامه های کاربردی در حوزه IOT...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک