بایگانی برای برچسب: Trojan

Trojan چیست ؟

در این مقاله می خواهیم بگوییم Trojan چیست ؟ تروجان ها نوعی malware یا بد افزار هستند که در سیستم قربانی نفوذ می کنند و عملکرد خود را به صورت قانونی نش...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک