بایگانی برای برچسب: Worms

Malware چیست؟

Malware یک نرم افزار مخرب است که سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد و به آن آسیب می زند و به کسی که آن را ایجاد کرده است امکان دسترسی به سیستم را می دهد. ...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک