بایگانی برای برچسب: ویدئو کنفرانس

Skype for business ابزاری مناسب برای ویدئو کنفرانس (قسمت دوم)

شما می توانید بخش اول مقاله “SKYPE FOR BUSINESS ابزاری مناسب برای ویدئو کنفرانس” را ار اینجا مطالعه کنید. The Skype for Business client 20...

بیشتر بخوانید 0

Skype for business ابزاری مناسب برای ویدئو کنفرانس (قسمت اول)

این سرویس پیش از این با نام Microsoft Lync Server شناخته  می شد و یکی از بهترین سرویس های ارتباطی سازمانی در دنیا است که توسط Microsoft  پشتیبانی می ش...

بیشتر بخوانید 0
تعدادی از پروژه های پرساتک