وبلاگ و اخبار

(azure kubernetes service (aks

وبلاگ و اخبار

بسیاری از توسعه دهندگان  از Kubernetes on Azure استفاده می کنند اما در حال حاضر این سرویس دارای برنامه رسمی خود است و با نام (Azure Kubernetes Service (AKS شناخته می شود که مدیریت محیط hosted Kubernetes را آسان تر می کند و کمک می کند تا به سرعت و به راحتی containerized application ها گسترش پیدا کنند علاوه بر این Microsoft  ابزارهای جدیدی را معرفی کرده است تا مدیریت Kubernetes containers در Azure را آسان تر کند.

AKS for beginners

برای کسانی که هنوز Kubernetes را در  Azure را اندازی نکرده اند ابزارهایی وجود دارد که می تواند روش یادگیری راه اندازی را آسانتر کند به این صورت که در ابتدا با استفاده از DevOps Project به توسعه دهنده گان این اختیار را می دهد که AKS cluster جدیدی را ایجاد کنند و بتوانند برنامه خود را کانتینر کنند و با استفاده از VSTS CI/CD pipeline بتوانند آن را گسترش دهند. که استفاده از این ابزار ها مدیریت آسانتری را برای AKS به همرا می آورد.

ویژگی های جدید AKS

ویژگی های جدیدی در اینجا و جود دارد که در ادامه می توان به آن اشاره کرد

کاربران می توانند با استفاده از Azure CNI نود های  Kubernetesرا در VNET های موجود یا custom VNETs گسترش دهند

یک پارچگی با Azure Monitor از دیگر ویژگی ها است که log aggregation (تجمیع ورودی ها) و container health monitoring را ذر Azure portal به همراه دارد.

AKS همچنین می تواند با استفاده از HTTP application routing کنترل public application یا برنامه های عمومی را انجام دهد به طوری که کاربران بدون نیاز به تنظیمات DNS records ها و name servers بتوانند از آنها استفاده کنند.

 


منبع:

http://techgenix.com/kubernetes-on-azure-aks/

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تعدادی از پروژه های پرساتک